ŞARTLAR & KOŞULLAR

I. Terry's Florist'e hoş geldiniz. Sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Kaliteli ürünlerimiz ile sizlere hizmet vermekten memnuniyet gurur duyuyoruz. Bu metin web sitemizin kullanımıyla ve Hizmet Şartları ("Sözleşme") hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
 1. Terry's Florist'dan sipariş verdiğinizde hukuki olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu sözleşme, sunduğumuz tüm ürünler ve hizmetler için geçerlidir. Web sitemizde sizden toplanan tüm bilgiler Gizlilik Politikası'na tabidir. Gizlilik Politikası bu sözleşmenin bir parçasıdır.
 2. Terry's Florist ile ilgili herhangi bir hukuki sorununuz varsa, sorunun ortaya çıkışından itibaren iki yıl içinde süreç başlatılmalıdır. Tüm iddialar, zorunlu tahkim prosedürüne tabidir ve sözleşme şartlarını kabul etmeniz gerekir.
 3. Terry's Florist web sitesi hiçbir şekilde kopyalanamaz.
 4. Terry's Florist, uluslararası internet satışlarına bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraf satışlarının gizlilik politikaları Terry's Florist’dan farklı olabilir.
II. Terry's Florist Hesap Kullanımı
 1. Bu sözleşmenin şartlarını kabul etmelisiniz.
 2. Üçüncü bir tarafa kayıt yapılmaması gerekmektedir.
 3. Hesap güvenliği için size bir şifre sağlanmaktadır. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi başka bir kişiye veya kuruma ifşa eder ve hesabınıza erişmelerine izin verirseniz, hesabınızla ilgili herhangi bir işlem durumunda sorumluluk hesap sahibine ait olacaktır.
III. Ürün Satın Alma

Ürün satın alırken şartlar ve koşullarımızı kabul etmiş olursunuz.

VI. Teslimat
 1. Teslimat ağımıza ek olarak, çiçeklerimizi ve ürünlerimizi teslim etmek için UPS, FedEx ve USPS ile de teslimat gönderimi yapıyoruz. 29,99 TL altındaki çiçek ve diğer ürünler için teslimat gerçekleştirmiyoruz.
 2. Yerel saat ile 14.00, aynı gün teslimatlar için en geç saat olarak belirlenmiştir.
 3. 14.00'ten sonra verilen siparişler takip eden iş günü teslim edilecektir.
 4. Teslimat saatleri genellikle yerel saatle 09.00 ile 19.00 arasında gerçekleşir.
 5. Pazar günleri verilen siparişler takip eden Pazartesi günü teslim edilecektir.
 6. Özel günlerde, yani Anneler Günü, Öğretmenler Günü ve Doğum Günleri gibi sipariş yoğunluğu öngörülen günlerde teslimat garantisi verilmemektedir. Lütfen bu siparişlerin zamanında teslim edilebilmesi için siparişinizi dört gün önceden oluşturun.
 7. Gecikmeler
  - Olası bir gecikme durumu oluşması halinde sipariş sahibi ile iletişime geçilir.
 8. Teslim edilemeyen Yerler
  - Mezarlıklar, gemi turları, havalimanı terminalleri, posta kutuları, uzak bölgeler ve kırsal bölgeler gibi yerler bu bölgelere örnek olarak verilebilir. Farklı bölgelere de teslimat yapılmaması durumunda sipariş sahibi bilgilendirilecektir.
 9. Teslim edilmeme / Gecikmeli Teslimat
  - Bölge imkanlarından kaynaklanan istisnai durumlar, kapalı yollar, trafik koşulları, teslimat adresine erişim sorunu ve hava koşulları gibi durumlarda siparişler gecikmeli teslim edilebilir ya da teslimat gerçekleşmeyebilir.
 10. Yanlış veya yetersiz adres sağlanması
  - Bu siparişler bir sonraki uygun teslimat tarihi için yeniden planlanır.
V. Hizmet Ücretleri

- Teslim edilen siparişler için uygulanır. Bu ücretler ödeme sırasında belirtilir.
- Bazı kırsal bölgeler ek ücret gerektirebilir. Bu tür durumlarda müşteri bilgilendirilecektir.
- Alıcı tarafından reddedilen siparişler iade edilmeyecektir.

VI. Muadil Ürün ile Değiştirme
 1. Eğer çiçek kabı veya vazo mevcut değilse, benzer bir kap yerine geçirilecektir.
 2. Çiçek düzenlemeleri ve çeşitli çiçekler, bazı çiçekler mevcut değilse, eşit veya daha yüksek değerde başka çiçeklerle yer değiştirilecektir.
 3. Özel hediyeler, aynı kategoride eşit veya daha yüksek değere sahip başka bir özel hediye ile değiştirilebilir.
VII. İptaller

Siparişinizi, siparişin verildiği tarihten itibaren 24 saat içinde iptal edebilirsiniz. Aynı gün veya ertesi gün teslimatları iptal edilmeyecektir.

TERMS & CONDITIONS

I. Welcome to Terry's Florist. We are happy to have you. We pride ourselves on quality products and service. We would like to make you aware of the Terms of Service (“Agreement”). That correspond to the use of our website.
 1. When your order from Terry's Florist you enter into a legally binding contract. The agreement applies to and products and services we provide. Any information collected from you on our website is subject to a Privacy Policy. The Privacy Policy is stated within this agreement.
 2. This Agreement is subject to Nevada Laws. Any cause of action you may have with Terry's Florist must be commenced within two years after the claim arises. All claims are subject to mandatory arbitration in the jurisdiction of Nevada the venue being Superior Court. To access our website, you must be 16 years old and agree to the terms of the agreement.
 3. Terry's Florist website can not be copied in any way.
 4. Terry's Florist, may contain links to other world wide web internet sales. These third party sales may have privacy policies that differ from ours.
II. Using an Account at Terry's Florist
 1. You must be 16 years old.
 2. You must agree to the terms of this agreement.
 3. You can’t register for the use of a third party.
 4. For account security you are provided with a password. If you disclose your user ID or password to another person or entity and allow them to access your account, you are responsible for any transactions related to your account.
III. Purchasing products

You must be 16 years old to purchase products on our website. When purchasing products, you agree to our terms and conditions.

VI. Delivery
 1. In addition to our delivery network. We also use UPS, FedEx and USPS to deliver our flowers and products
 2. We do not deliver flowers or other products for orders less than $29.99
 3. 2PM local time is the cut off for same day deliveries
 4. Orders after 2PM will be delivered the following business day.
 5. Delivery hours are typically 9am to 7pm local time.
 6. Orders placed on Sunday will be scheduled for delivery the following Monday.
 7. Delays
  - We will make every effort to contact you.
 8. Holidays we can not guarantee delivery on busy floral holidays ie Thanksgiving, Christmas, and Valentine’s Day. Please place these orders four days in advance to assure delivery.
 9. Undeliverable Locations
  - These are not limited to cemeteries, cruise ships, airport terminals, post office boxes, remote locations and rural locations.
 10. Non-Delivery / Late Delivery
  - Some conditions are outside our control road closures, traffic conditions, lack of access to the delivery address and weather conditions.
 11. Incorrect or insufficient address provided.
 12. These orders will be rescheduled at the next available delivery time or date.
V. Service Fees

- Will apply on delivery orders. They are stated at checkout.
- Some rural locations require and additional charge the customer will be notified.
- Any orders refused by the addressee will not be refunded.

VI. Substitution Policies
 1. If a floral container or vase is not available a similar container will be substituted.
 2. Flower arrangements and assorted flowers, if some flowers are not available, we will substitute other kinds of flowers at equal or greater value.
 3. Specialty gifts may be substituted with another specialty gift of equal or greater value within the same category.
VII. Cancellations

Your order can be cancelled within 24 hours of order placement. Same day or next day delivery may not be cancelled.

VIII. Copyright and Trademarks

Terry's Florist website is protected by US copyright laws. The website is only for your personal use.

IX. Indemnification

All customers agree to indemnify and hold harmless Terry's Florist and all of its officer directors, owner, agents, employees, information providers, affiliates, licensors and licenses from and against any and all liability and costs incurred by the Indemnified Parties in connection with any claim. You are required to cooperate should any defense of any claim occur.

TÉRMINOS & CONDICIONES

I. Bienvenidos a Terry's Florist. Estamos felices de verte aquí. Estamos orgullosos de servirle con nuestros productos de calidad. Este texto ha sido preparado para proporcionar información sobre el uso de nuestro sitio web y los Términos de servicio ("Acuerdo").].
 1. Cuando realiza un pedido de Terry's Florist, está realizando un contrato legalmente vinculante. Este acuerdo se aplica a todos los productos y servicios que ofrecemos. Toda la información recopilada de usted en nuestro sitio web está sujeta a la Política de privacidad. La Política de privacidad es parte de este acuerdo.
 2. Si tiene algún problema legal con Terry's Florist, el proceso debe iniciarse dentro de los dos años de planteado el problema. Todas las reclamaciones están sujetas a arbitraje obligatorio y debe aceptar los términos del contrato.
 3. El sitio web de Terry's Florist no puede ser copiado de ninguna manera.
 4. Terry's Florist puede contener enlaces a ventas internacionales por Internet. Las políticas de privacidad de estas ventas de terceros pueden diferir de Terry's Florist.
II. Uso de la cuenta de Terry's Florist
 1. Debe aceptar los términos de este acuerdo.
 2. No se requiere registro con un tercero.
 3. You can’t register for the use of a third party.
 4. Se le proporciona una contraseña para la seguridad de la cuenta. Si revela su identificación de usuario o contraseña a otra persona o entidad y les permite acceder a su cuenta, cualquier acción relacionada con su cuenta será responsabilidad del titular de la cuenta.
III. Compra de productos

Y Debe tener 16 años para comprar productos en nuestro sitio web. Al comprar productos, usted acepta nuestros términos y condiciones.

VI. Entrega
 1. Además de nuestra red de entrega, también hacemos envíos de entrega a través de UPS, FedEx y USPS para entregar nuestras flores y productos. No realizamos envíos de flores y otros productos por menos de 29,99 TL.
 2. 14.00 hora local se determina como la última hora para entregas el mismo día. Los pedidos realizados después de las 3-14.00 se entregarán el siguiente día laborable.9
 3. Los tiempos de entrega suelen ser entre las 09:00 y las 19:00 hora local.
 4. Los pedidos realizados los domingos se entregarán el lunes siguiente.
 5. No se garantiza la entrega en días especiales como Día de la Madre, Día del Maestro y Cumpleaños. Realice su pedido con cuatro días de anticipación para que estos pedidos puedan entregarse a tiempo.
 6. No se garantiza la entrega en días especiales como Día de la Madre, Día del Maestro y Cumpleaños. Realice su pedido con cuatro días de anticipación para que estos pedidos puedan entregarse a tiempo.
 7. Retrasos
  - En caso de un posible retraso, se contacta con el propietario del pedido.
 8. Días festivos, no podemos garantizar la entrega en días festivos florales ocupados, es decir, Acción de Gracias, Navidad y Día de San Valentín. Realice estos pedidos con cuatro días de anticipación para asegurar la entrega.
 9. Ubicaciones que no se pueden entregar
  - Estos no se limitan a cementerios, cruceros, terminales de aeropuertos, apartados postales, ubicaciones remotas y zonas rurales.
 10. Falta de entrega / Entrega tardía
  - Algunas condiciones están fuera de nuestro control: cierres de carreteras, condiciones de tráfico, falta de acceso a la dirección de entrega y condiciones climáticas.
 11. Dirección incorrecta o insuficiente proporcionada.
 12. Estos pedidos se reprogramarán en la próxima fecha o hora de entrega disponible.
V. Tarifas de servicio

- Aplica para pedidos entregados. Estas tarifas se especifican al finalizar la compra.
- Algunas áreas rurales pueden requerir tarifas adicionales. En tales casos, se informará al cliente.
- Los pedidos rechazados por el comprador no serán reembolsados.

VI. Reemplazo con Producto Equivalente
 1. Si no se dispone de un florero o florero, se sustituirá por otro similar.
 2. Los arreglos florales y flores misceláneas serán reemplazados por otras flores de igual o mayor valor si algunas flores no están disponibles.
 3. Los regalos especiales pueden ser canjeados por otro regalo especial de igual o mayor valor en la misma categoría.
VII. Cancelaciones

Su pedido puede cancelarse dentro de las 24 horas posteriores a la realización del pedido. La entrega el mismo día o al día siguiente no se puede cancelar.

VIII. Derechos de autor y marcas registradas

El sitio web de Terry's Florist está protegido por las leyes de derechos de autor de los Estados Unidos. El sitio web es solo para su uso personal.

IX. Indemnización

Todos los clientes aceptan indemnizar y eximir de responsabilidad a Terry's Florist y a todos sus directores oficiales, propietarios, agentes, empleados, proveedores de información, afiliados, otorgantes de licencias y licencias de y contra toda responsabilidad y costo incurrido por las Partes indemnizadas en relación con cualquier reclamo. . Usted está obligado a cooperar en caso de que ocurra cualquier defensa de cualquier reclamo.

TERMOS & CONDIÇÕES

I. Bem-vindo ao Terry's Florist. Estamos felizes em vê-lo aqui. Temos orgulho em atendê-lo com nossos produtos de qualidade. Este texto foi preparado para fornecer informações sobre o uso de nosso site e os Termos de Serviço ("Contrato").
 1. Quando você faz um pedido na Terry's Florist, você está fazendo um contrato juridicamente vinculativo. Este acordo se aplica a todos os produtos e serviços que oferecemos. Todas as informações coletadas de você em nosso site estão sujeitas à Política de Privacidade. A Política de Privacidade faz parte deste acordo.
 2. Se você tiver algum problema legal com Terry's Florist, o processo deve ser iniciado dentro de dois anos após o problema ser levantado. Todas as reivindicações estão sujeitas a arbitragem obrigatória e você deve aceitar os termos do contrato.
 3. O site Terry's Florist não pode ser copiado de forma alguma.
 4. Terry's Florist pode conter links para vendas internacionais pela internet. As políticas de privacidade dessas vendas de terceiros podem diferir das .
II. Uso da conta Terry's Florist
 1. Você deve aceitar os termos deste acordo.
 2. Não é necessário registrar-se com terceiros.
 3. -Uma senha é fornecida a você para segurança da conta. Se você divulgar seu ID de usuário ou senha para outra pessoa ou entidade e permitir que ela acesse sua conta, qualquer ação relacionada à sua conta será de responsabilidade do titular da conta.
III. Compra de produto

Y Ao comprar um produto, você concorda com nossos termos e condições.

VI. Entrega
 1. AAlém da nossa rede de entrega, também fazemos envios de entrega via UPS, FedEx e USPS para entregar nossas flores e produtos. Não entregamos flores e outros produtos abaixo de 29,99 TL.
 2. 14h00, horário local, é determinado como o último horário para entregas no mesmo dia. Pedidos feitos após 3-14.00 serão entregues no dia útil seguinte.
 3. Os horários de entrega são geralmente entre 09:00 e 19:00, horário local.
 4. Pedidos feitos aos domingos serão entregues na segunda-feira seguinte.
 5. No se garantiza la entrega en días especiales como Día de la Madre, Día del Maestro y Cumpleaños. Realice su pedido con cuatro días de anticipación para que estos pedidos puedan entregarse a tiempo.
 6. A entrega não é garantida em dias especiais como Dia das Mães, Dia dos Professores e Aniversários. Faça seu pedido com quatro dias de antecedência para que esses pedidos possam ser entregues a tempo.
 7. Atrasos
  - Em caso de eventual atraso, o titular da encomenda é contactado.
 8. Días festivos, no podemos garantizar la entrega en días festivos florales ocupados, es decir, Acción de Gracias, Navidad y Día de San Valentín. Realice estos pedidos con cuatro días de anticipación para asegurar la entrega.
 9. Lugares não entregues
  - Locais como cemitérios, cruzeiros, terminais de aeroportos, caixas de correio, áreas remotas e áreas rurais são exemplos dessas áreas. Em caso de não entrega em diferentes regiões, o dono do pedido será informado.
 10. Não Entrega / Entrega Atrasada
  - Em circunstâncias excecionais decorrentes de oportunidades regionais, estradas bloqueadas, condições de trânsito, problemas de acesso à morada de entrega e condições climatéricas, as encomendas podem sofrer atrasos ou a entrega pode não ser efetuada.
 11. Fornecimento de endereço errado ou insuficiente
 12. Esses pedidos são reagendados para a próxima data de entrega disponível.
V. Taxas de serviço
 1. Aplicado para encomendas entregues. Essas taxas são indicadas no checkout.
 2. Los arreglos florales y flores misceláneas serán reemplazados por otras flores de igual o mayor valor si algunas flores no están disponibles.
 3. Los regalos especiales pueden ser canjeados por otro regalo especial de igual o mayor valor en la misma categoría.
VI. Substituição por Produto Equivalente

- Na falta de floreira ou vaso, será substituído por vaso semelhante.
- Algumas áreas rurais podem exigir taxas adicionais. Nesses casos, o cliente será informado.
- Pedidos rejeitados pelo comprador não serão reembolsados.

VII. Cancelamentos

Você pode cancelar seu pedido dentro de 24 horas a partir da data em que o pedido foi feito. Entregas no mesmo dia ou no dia seguinte não serão canceladas.

VIII. Direitos autorais e marcas registradas

O site Terry's Florist é protegido pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O site é apenas para seu uso pessoal.

IX. Compensação

Todos os clientes concordam em indenizar e isentar Terry's Florist e todos os seus diretores oficiais, proprietários, agentes, funcionários, provedores de informações, afiliados, licenciadores e licenciantes de e contra todas as responsabilidades e custos incorridos pelas Partes Indenizadas em relação a qualquer reivindicação. . Você é obrigado a cooperar no caso de qualquer defesa de qualquer reivindicação.